Описание

Спецификация: ACEA C3
Спецификация: ACEA C4

разрешение производителя: RN0720